SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nuôi dưỡng những người nắm giữ tương lai của nền giáo dục phương Tây.

 
 

Sứ mệnh của Bedrock là kết nối học sinh Việt Nam với những nhân tài ưu tú nhất đến từ các nước nói tiếng Anh. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tuyển chọn kĩ lưỡng nhưng cử nhân đầy tiềm năng từ các trường đại học ở các nước nói tiếng Anh và đưa họ đến với những học sinh Việt Nam tiềm năng. Thông qua một hành trình khám phá về thơ ca, lịch sử và phân tích văn bản, học sinh của chúng tôi học được cách tạo ra một bộ hồ sơ đại học thuyết phục nhất và chuẩn bị kĩ lưỡng cho bản thân các em để có thể học thật tốt ở bất kì môi trường nào. Cố vấn của chúng tôi luôn trau dồi kĩ năng giảng dạy và nghiên cứu để có thể hoàn thành công việc của họ một cách xuất sắc.

 
Justin D. Shelby  Giám đốc & Điều hành

Justin D. Shelby
Giám đốc & Điều hành

 
Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh của Hy Lạp.

Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh của Hy Lạp.