CHƯƠNG TRÌNH

 
Polygonal Owl.PNG

Chương trình của chúng tôi

Mà không một trung tâm nào khác có

 
 

GIAI ĐOẠN 1:

Tuyển sinh

DỊCH VỤ


Kiểm tra thử: Hỗ trợ làm bài kiểm tra thử cá nhân hoặc theo nhóm cho SAT, ACT, các môn của SAT, AP và TOEFL, IELTS. 

Hoạt động: Tất cả các cố vấn của chúng tôi làm việc với học sinh để hỗ trợ các em trong hoạt động ngoại khoá nhằm xây dựng CV cũng như tư duy của các em. 

Bài luận: tư vấn, hướng dẫn viết tất cả các bài luận không giới hạn (cả luận trung học và luận tuyển sinh). 

Tư vấn chọn trường: chúng tôi thiết kế và liên tục cập nhật một danh sách trường phù hợp với trình độ, thế mạnh và khả năng của học sinh.

Học bổng và hỗ trợ tài chính: mỗi học sinh sẽ nhận được hướng dẫn về các gói hỗ trợ tài chính, không quan trọng mức đóng góp tài chính (EFC) của gia đình là bao nhiêu. 

Các hỗ trợ khác: chúng tôi hỗ trợ và hướng dẫn tất cả các giai đoạn khác của quá trình nộp hồ sơ (ví dụ như thư giới thiệu, các câu hỏi về visa học sinh và lựa chọn chuyên ngành).

THỜI GIAN


Xuyên suốt quá trình tuyển sinh, thường kết thúc vào khoảng ngày 15 Tháng 1 hàng năm. 

 

GIAI ĐOẠN 2:

Chuẩn bị


Lớp học: các lớp học được tổ chức bởi đội ngũ cố vấn nhằm giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và kĩ năng phân tích. Một vài lớp học đang được triển khai bao gồm: lớp Viết biện luận, lớp Tư duy hình ảnh và đạo diễn phim, lớp Tây Ban Nha, lớp Latinh và lớp Các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội.


Bắt đầu từ khi học sinh tham gia Bedrock cho tới khi lên đường đi du học.

 

GIAI ĐOẠN 3:

Hỗ trợ học kì đầu


Trong suốt học kì đầu tiên của năm học đầu tiên, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ học sinh:
- Lựa chọn môn học và lựa chọn chuyên ngành. - Cố vấn viết luận và nghiên cứu. 

- Các vấn đề về (khác biệt) văn hoá và xã hội mà các cố vấn địa phương có thể không nắm rõ. 


Học kì đầu tiên năm học đầu tiên của học sinh tại trường đại học. Xin vui lòng lưu ý rằng KHÔNG một trung tâm tư vấn du học nào khác tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho một bước quan trọng như thế này.