Bedrock

Giáo dục khai phóng là gì?

 
 

Giáo dục khai phóng, lần đầu tiên được khái niệm hoá và kết nối bởi những người Hy Lạp cổ đại, và được xây dựng để giáo dục những người tự do. Ngày nay, những trường đại học giáo dục khai phóng ưu việt nhất thế giới đều chú trọng vào đào tạo các môn khai phóng ở bậc đại học với mục tiêu nuôi dưỡng những con người tự do, có khả năng tham gia đóng góp cho nhân loại và vận mệnh trí tuệ một cách có ý nghĩa. Bằng cách đào tạo học sinh vượt qua nhiều lĩnh vực phức tạp và luôn thay đổi về vấn đề con người, các trường đại học hàng đầu thế giới rèn giũa những thủ lĩnh sáng tạo, thích nghi tốt cũng như có khả năng giải quyết được những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời. 

Khái niệm cổ về các môn khai phóng - ở thời trung cổ bao gồm bảy nhánh kiến thức, chia thành tam khoatứ khoa - đã được phát triển để bao hàm các ngành nhân văn hiện đại và khoa học tự nhiên. Phạm vi của nghệ thuật tự do cũng đã được mở rộng để phản ánh sự đồng đều của các phạm trù kiến thức đang ngày càng phổ biến hơn. 

Một điều quan trọng đối với sự phát triển và duy trì của giáo dục tự do là nguyên tắc bày tỏ một cách tự do và cởi mở. Sự đổi mới xã hội này được thể hiện trong các tài liệu sáng lập của nước Mỹ dưới các điều khoản về quyền tự do ngôn luận, các cuộc tranh luận dễ gây tranh cãi gần như không có giới hạn và sự dồi dào về trí tuệ.  Sự ưu việt về kinh tế và sự dẫn đầu của nền văn minh phương Tây là một phần không nhỏ trong sự tôn trọng cơ bản đối với trí tuệ tự do.