Bedrock là một sự khác biệt

 
 

Khác biệt gì?

Nếu bạn nhấn vào hình ảnh phía trên, bạn sẽ thấy một ví dụ về sự khác biệt của Bedrock so với các trung tâm tư vấn khác. Học sinh của chúng tôi đạt được những thành tích về kết quả trúng tuyển và học bổng chất lượng hơn một cách đáng kể - chúng tôi gọi điều này là Bedrock Δ (Bedrock Delta).

Bedrock nhận những học sinh phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, nhưng người thật sự cầnmuốn được tư vấn giáo dục. Có thể bạn sẽ nói: không phải tất cả các trung tâm tư vấn du học đều nhận học sinh mà muốn và cần tư vấn hay sao? Để trả lời một cách khá thẳng thắn: không. Một số trung tâm chỉ muốn tiền của bạn. Một số khác chỉ muốn nhận những học sinh vốn đã có kết quả học tập xuất sắc, có thể chi trả toàn bộ học phí, và khi những học sinh này trúng tuyển thì các trung tâm này quảng cáo và coi như đó là thành tích của chính họ. Bedrock hoàn toàn ngược lại, bởi vì hành vì này là không thành thật và đi ngược lại với sứ mệnh của chúng tôi.

Bedrock có một công thức bí mật, nhưng sẽ được tiết lộ dưới đây, bởi vì điều này hoàn toàn không dễ bị copy:
Chúng tôi làm việc với học sinh để giúp các em nâng cao khả năng trí tuệ, bồi dưỡng sở thích học thuật, và giúp các em tham gia vào các dự án nghiên cứu cũng như trau dồi thêm hiểu biết về hệ thống giáo dục Mỹ. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh viết luận và các tiêu chí tuyển sinh khác - nhưng chúng tôi KHÔNG viết luận hộ các em. Chúng tôi giúp học sinh phát triển năng lực đại học trước cả khi các em vào đại học.